Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Μέτρα για τη σωτηρία των μελισσών στην Ευρώπη

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2011 22:00

E-mail
Εκτύπωση
PDF

Share

bees1Το 84% των φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη, εξαρτάται από τις μέλισσες ενώ ο μελισσοκομικός τομέας παρέχει εισόδημα, άμεσα ή έμμεσα, σε παραπάνω από 600.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίζεται σε Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθετήθηκε με 534 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 92 αποχές από την Ολομέλεια.

Με το Ψήφισμα απευθύνεται έκκληση για τη λήψη μέτρων προστασίας των μελισσών σ' όλη την Ευρώπη δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζεται, οι μέλισσες κινδυνεύουν να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση.

Η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και στη σταθερότητα του περιβάλλοντος, καθώς τα περισσότερα φυτά εξαρτώνται από την επικονίαση των μελισσών, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ψήφισμα του.

«Η επικονίαση, είναι ένα δημόσιο αγαθό με οφέλη για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω κοινής ευρωπαϊκής δράσης», δήλωσε ο συντάκτης της έκθεσης Ούγγρος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, Κσάμπα Σάντορ.

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να προωθήσει τη σύσταση κατάλληλων εθνικών συστημάτων παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με τις μελισσοκομικές ενώσεις και να αναπτύξει εναρμονισμένα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν τη σύγκριση.

Παράλληλα, τονίζεται στο Ψήφισμα, οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να συντονίσουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες και να μοιραστούν τα ευρήματα μεταξύ εργαστηρίων, μελισσοκόμων, αγροτών και βιομηχανίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της έρευνας, καθώς και η παροχή στήριξης στα διαγνωστικά εργαστήρια και στη διενέργεια δοκιμών σε εθνικό επίπεδο.

newsbeast.gr

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Προσοχή μας ενδιαφέρει

Προσοχή μας ενδιαφέρει καλο ειναι να ενημερωθουν ολοι

Οι αλλαγές στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής

Άλλαξε από 1/1/2011 ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς.

Στη θέση της σημερινής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ 0,5% για τα ζωικά προϊόντα, επί των τιμολογίων πώλησης, καθιερώνεται η Ενιαία Δήλωση Εκτροφής με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το Νόμο 3877/2010 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας (πλην Αγίου Όρους).

Στην υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. υπόκεινται όλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.[1]

Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκτροφής 2011

Η Ενιαία Δήλωση Εκτροφής 2011 υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης.

Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς.

1. Οι περιφερειακές μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ
2. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
3. Τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ και οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

Υπογραμμίζεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται σε κάθε περίπτωση ατελώς και ότι τα αρμόδια γραφεία των ΕΑΣ λειτουργούν ως υποστηρικτικές πύλες τόσο για τη συμπλήρωση της Ενιαίας αίτησης 2011 ( ΟΣΔΕ, ΕΛΓΑ, Μητρώο Αγροτών) όσο και για τη συμπλήρωση και επαλήθευση των στοιχείων των δηλώσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η 15η Μαΐου εκάστου έτους.

Ύψος και καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για τα μελισσοσμήνη καθορίστηκε με την απόφαση 132528/24-01-2011 σε 0,41€ / μελίσσι.

Για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να επιλεχθεί ένας από τους παρακάτω τρόπους:

Οι ημερομηνίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από ανακοίνωση του ΕΛ.Γ.Α.

1. Με απευθείας κατάθεση από τον παραγωγό του οφειλόμενου ποσού, σε ειδικό για το σκοπό αυτό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι 15/7/2011

2. Με εντολή εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα, ώστε ο ΕΛΓΑ να εισπράξει το ποσό της οφειλής:

α) από απαιτήσεις που πρόκειται να καταβληθούν εντός του έτους (ενιαία ενίσχυση, ειδικός φόρος κατανάλωσης, συμβόλαια). Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής θεωρείται αυτή κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται.

β) από τον καταθετικό λογαριασμό (ατομικό/κοινό) του υπόχρεου στις 15/7/2011.

Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ή που παρά την εξουσιοδότηση, ο ΕΛ.Γ.Α. αδυνατεί να εισπράξει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, το σχετικό οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.

Κυρώσεις στην περίπτωση μη υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Εκτροφής ή μη καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Με την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (κατάθεση μέχρι 15/7/2011 ή στην περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων η ημερομηνία εκπλήρωσής τους), χορηγείται στον δικαιούχο Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Η Ασφαλιστική Ενημερότητα καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο υποβολής αίτησης αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, ή συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας ή πώλησης προϊόντων σε λαϊκές αγορές κ.λ.π..

Τονίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής Αίτησης με ελλιπή στοιχεία: Είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.


Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθ. 3874/ 2010 ( ΦΕΚ Α 151/6-9-2010) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνει κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που άρχισαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο ΜΑΑΕ, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά (όπως συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία κ.α.).

Το έντυπο αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Η παράλειψη υποβολής, ή η ανακριβής συμπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (επιστροφή ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), φορολογικές απαλλαγές κτλ).

[1] Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν. Οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ ύστερα από αίτησή τους.


Υ.Γ. Για περισσότερες πληροφορίες στον ΕΛΓΑ ή στα κέντρα μελισσοκομίας ή στα γραφεία της ΟΜΣΕ.

Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

ΖΗΤΗΤΕ

ΖΗΤΗΤΕ ΝΕΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ ¨ΛΑΡΙΣΑ¨ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6977407745

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

καλη χρονια

σε ολους τους φιλους , συναδελφους γνωστους και αγνωστους πολλες ευχες, καλη χρονια, χρονια πολλα και καλα!!!!!!!!!!!

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΑΝΕΙΟ!!!!!!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ η οποία μας γράφει ότι το γεγονός είναι πραγματικό.
Ένας Έλληνας μπαίνει σε μια τράπεζα της Νέας Υόρκης και ζητάει πληροφορίες για ένα δάνειο. Λέει στον υπάλληλο των δανείων ότι θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων για 2 εβδομάδες και χρειάζεται να πάρει οπωσδήποτε ένα δάνειο των 5000$.


Ο υπάλληλος του εξηγεί ότι η τράπεζα θα χρειασθεί ένα είδος εξασφάλισης για να του χορηγήσει το δάνειο, έτσι ο Έλληνας βγάζει από την τσέπη του και αφήνει πάνω στο γραφείο τα κλειδιά από μια ολοκαίνουρια Ferrari, που είναι παρκαρισμένη στην είσοδο της τράπεζας. Αφού πραγματοποιείται ο έλεγχος από την τράπεζα ότι το αυτοκίνητο είναι όντως στο όνομα του, μέσα σε 20 λεπτά εγκρίνεται το δάνειο, και ο Έλληνας παίρνει τα χρήματα και φεύγει. Μόλις φεύγει, ο διευθυντής της τράπεζας και οι υπάλληλοι του ξεκαρδίζονται στα γέλια που ο Έλληνας έβαλε υποθήκη μια Ferrari των $200.000 για να πάρει δάνειο $5.000! Ένας υπάλληλος παίρνει το αυτοκίνητο και το αφήνει στο υπόγειο γκαράζ της τράπεζας. Δυο εβδομάδες αργότερα ο Έλληνας επιστρέφει, πληρώνει $5.000 και τον τόκο που ανέρχεται στα $15.41.

Ο υπάλληλος του λέει;

Κύριε είμαστε ευτυχείς που συνεργαστήκατε με την τράπεζα μας, όλα έγιναν σωστά μόνο που έχουμε μια απορία. Όσο εσείς λείπατε, ελέγξαμε στον υπολογιστή και βρήκαμε ότι είσαστε δισεκατομμυριούχος! Το περίεργο είναι ποιος ήταν ο λόγος που πήρατε το δάνειο!

Και ο Έλληνας απαντά:

Πες μου ένα άλλο σημείο στη Νέα Υόρκη που θα μπορούσε να αφήσει κανείς μια Ferrari με ασφάλεια για δυο εβδομάδες πληρώνοντας για παρκινγκ μόνο $15.41!!!

Κόκαλο ο υπάλληλος…..Ζήτω η Ελλάδα!!!!